It, Excel

49825 Oprette og anvende regneark

På Excel-trin 1 kurset vil du lære at oprette og anvende et regneark på et grundlæggende niveau samt sortere og filtrere data i forskellige typer af lister såsom kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. Dette kursus er skabt til både faglærte og ufaglærte, der har behov for at mestre oprettelse og anvendelse af regneark samt sortering og filtrering af data.

Du vil forbedre dine evner til at oprette nye og redigere eksisterende regneark samt flytte og kopiere data med hensyntagen til regnearkets struktur. Derudover vil du lære at sortere og filtrere data i forskellige typer af lister, hvilket vil være nyttigt i diverse arbejdssituationer såsom håndtering af kundelister, lageroptegnelser og prislister. Kurset giver dig de nødvendige færdigheder til at arbejde effektivt med regneark og organisere data på en overskuelig måde.

Tilmeld dig nu

49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation

På Excel-trin 2 kurset vil du blive introduceret til værktøjer til at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller, herunder statistikker, interaktive rapporter og analyse af data fra økonomiprogrammer. Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at starte med at arbejde med Excel-regneark eller allerede arbejder med indtastning og redigering af virksomhedens regneark og ønsker en dybere forståelse af Excel's funktioner og muligheder.

Du vil forbedre dine færdigheder i at redigere og formatere Excel-regneark samt at udskrive dem med det ønskede layout. Derudover vil du lære at oprette enkle formler og benytte grundlæggende statistiske funktioner til beregninger. Kurset giver dig de nødvendige værktøjer til at arbejde mere effektivt med data i Excel og øge din produktivitet.

Tilmeld dig nu

44346 Design og automatisering af regneark

På Excel-trin 4 kurset vil du dykke ned i de avancerede funktioner og faciliteter i Excel-regneark, herunder oprettelse af overskuelige opstillinger, brug af flere ark og automatisering af beregninger. Dette kursus er designet til dem, der har behov for at oprette og eventuelt automatisere virksomhedens regneark i Excel ved hjælp af indbyggede funktioner eller standardisere daglige arbejdsprocesser.

Du vil forbedre dine færdigheder i at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprettelse af formler på tværs af flere regneark i Excel. Derudover vil du lære at udnytte de diverse indbyggede funktioner i et regneark til at automatisere og forenkle dine beregninger. Kurset vil også lære dig at beskytte dine regneark mod overskrivning for at undgå utilsigtede sletninger af oprettede formler og data. Med disse nye færdigheder vil du være bedre rustet til at håndtere komplekse opgaver og processer i Excel.

Tilmeld dig nu

40750 Præsentation af tal i regneark

På Excel-trin 3 kurset vil du lære at oprette og redigere diagrammer i Excel samt benytte andre faciliteter til præsentation af regnearksdata. Dette kursus henvender sig til dig, der enten skal i gang med at arbejde med Excel eller allerede arbejder med indtastning og redigering af en virksomheds regneark og ønsker en større forståelse for programmet samt dets muligheder.

Du vil forbedre dine færdigheder i at formatere og redigere forskellige typer af diagrammer samt vælge den mest hensigtsmæssige diagramtype til præsentation af de aktuelle data. Derudover vil kurset give dig evnen til at arbejde effektivt med Excels tabeller og udnytte de tilhørende faciliteter til udtræk og formatering af relevante data. Du vil også lære at udvælge og designe de rette typer af diagrammer til de forskellige opgaver, du står overfor på din arbejdsplads, samt at anvende Excels forskellige indstillingsmuligheder for at opnå det bedst mulige layout til din præsentation. Med disse nye færdigheder vil du være bedre rustet til at skabe overbevisende og professionelle præsentationer af dine regnearksdata.

40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

40754 Anvendelse af pivot-tabeller

På Excel-trin 6 kurset vil du få indføring i faciliteter til at analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller, herunder statistikker, interaktive rapporter og analyse af data fra økonomiprogrammer. Dette kursus er skræddersyet til dig, der har behov for at lære Excels funktioner i forhold til arbejde med store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller og diagrammer.

Du vil forbedre dine evner i at arbejde med og håndtere store datamængder ved hjælp af Excels indbyggede pivotfunktion. Desuden vil kurset give dig kompetencer inden for sortering- og filtreringsfaciliteter, tabelfaciliteter, udførelse af beregninger og anvendelse af udsnitsværktøjer. Endvidere vil du lære at tilpasse brugerflader, så både du selv og andre kan anvende regnearket mere effektivt og sikkert. Med disse nye færdigheder vil du være bedre rustet til at håndtere og analysere store mængder af data i Excel på en mere effektiv og professionel måde.

Tilmeld dig nu

41371 Anvendelse af regneark til statistik

På Excel-trin 7 kurset vil du lære at anvende statistiske funktioner i Excel til præsentation, visualisering og analyse af virksomhedens data. Dette kursus er designet til dig, der har behov for at kunne udføre statistiske analyser, sandsynlighedsberegninger og træffe beslutninger baseret på statistiske grundlag.

Kurset henvender sig til dem, der regelmæssigt benytter IT og allerede har en grundlæggende forståelse for Excel.

Du vil forbedre dine evner i at anvende statistiske funktioner og faciliteter til at præsentere virksomhedens data og visualisere interessante forhold. Med disse nye færdigheder vil du være bedre rustet til at analysere og formidle data på en mere informativ og overbevisende måde.

Tilmeld dig nu