En fleksibel og målrettet lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper - og du kan gøre det lige derfra, hvor du ønsker.

Uddannelsen udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter. Du bliver bevidst om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektet.

Tilmeld kurset nu

Tilmeld nyhedsbrev

Værd at vide om kurset

Indhold

Uddannelsen varer i alt ni dage og er opbygget af fire moduler af 2-3 dages varighed.  

Opbygning

MODUL 1: 3 dage

(9. - 11. november 2021)

Projektledelse (49445)

 • Projektplan, styring, metoder og værktøjer
 • Projektlederens rolle og opgaver
 • Projektets fundament og faser
 • Kommunikation, konflikt og feedback i projektgruppen
 • Idébeskrivelse og planlægning


MODUL 2: 2 dage

(17. - 18. november 2021)

Ledelse af forandringsprocesser (43572)

 • Forandringsprocesser
 • Lederrollen i forandringsprocesser
 • Dynamiske processer - agile projekter
 • Resultat og procesevaluering


MODUL 3: 2 dage

(24. - 25. november 2021)

Ledelse af teams (43573)

 • Udvikling af teamet og samarbejde
 • Motivation og engagement
 • Forandringer og faldgruber i teamledelse
 • Projektets mål og rammer
 • Afdække og anvende relevante ledelsesstile


MODUL 4: 2 dage

(1. - 2. december 2021)

Projektafslutning - forankring og læring (43572+43573)

 • Samarbejde i projektorganisationen
 • Læring og udvikling
 • Implementering af projektet
 • Handlingsplan og præsentation
 • Projektafslutning og forankring

Udbytte

 • Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i virksomheden 
 • Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger og skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden og inden for de opsatte rammer
 • Du får en helhedsforståelse for projekter, så du kan bevare overblikket og styre det fra start til slut
 • Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser at håndtere projektets mange udfordringer
 • Ydermere får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen

Er kurset noget for dig?

Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere eller for dig, der har lyst til at arbejde i projekter.

Du er vant til at bruge en computer, god til selv at strukturere dit arbejde, og du har PC eller tablet og headset med mikrofon til rådighed. Det er ikke en forudsætning, at du har erfaring med projekter, projektarbejde, online læringssystemer eller online konferencer.

Fag

Anvendte AMU-fag:

 • Projektledelse (49445)
 • Ledelse af forandringsprocesser (43572)
 • Ledelse af teams (43573)
 • Projektafslutning - forankring og læring (43572+43573)

Praktiske informationer

Uddannelsen foregår via vores online læringsplatform, hvor underviseren har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne situationer og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og kursets andre deltagere. 

Der vil i løbet af uddannelsen være forskellige prøver, der skal sikre viden og færdigheder i fagets forskellige værktøjer. Efter gennemførelse og beståede prøver modtager du AMU-beviser i e-Boks.

Pris

For personer med en uddannelsesbaggrund som ufaglært eller faglært er deltagerbetalingen på arbejdsmarkedsuddannelser 118 kr. eller 190 kr. pr. dag.

Prisen for den enkelte arbejdsmarkedsuddannelse for personer med videregående uddannelse kan findes på voksenuddannelse.dk.

Det er muligt at få økonomisk støtte i form af VEU-godtgørelse. For at få VEU-godtgørelse må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Læs mere om dette her:  VEU-godtgørelse.

Kursusdatoer

Modul 1: 2. - 4. maj 2023

Modul 2: 16. - 17. maj 2023

Modul 3: 1. - 2. juni 2023

Modul 4: 15. - 16. juni 2023

Oplev vores andre kurser